دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مقدمات‏ زبانشناسی-  ‏مهری باقری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمات‏ زبانشناسی- ‏مهری باقری
%12
1,584,000 ریال
جامعه شناسی زبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی زبان
%12
616,000 ریال
از سیبویه تا عبدالقاهر جرجانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
از سیبویه تا عبدالقاهر جرجانی
1,900,000 ریال
برتری بین بلاغت  عرب و عجم جزئیات
افزودن به سبد خرید
برتری بین بلاغت عرب و عجم
%12
792,000 ریال
هفت‏ گفتاردرباره‏ ترجمه‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
هفت‏ گفتاردرباره‏ ترجمه‏
%12
748,000 ریال
منطق‏ در زبان شناسی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
منطق‏ در زبان شناسی‏
%12
748,000 ریال
نگاهی‏ تازه‏ به‏ معنی شناسی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی‏ تازه‏ به‏ معنی شناسی‏
%12
526,240 ریال
زبانشناسی‏ و نقد ادبی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبانشناسی‏ و نقد ادبی‏
%12
704,000 ریال
گفتمان‏شناسی‏ رایج‏وانتقادی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفتمان‏شناسی‏ رایج‏وانتقادی‏
%12
132,000 ریال
آمریکا - بودریار - ققنوس جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمریکا - بودریار - ققنوس
%12
484,000 ریال
از پست‏ و بلند ترجمه 2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
از پست‏ و بلند ترجمه 2
%12
1,100,000 ریال
زبان‏ پهلوی ‏ادبیات‏ و دستور آن‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان‏ پهلوی ‏ادبیات‏ و دستور آن‏
%12
880,000 ریال
زبان‏ و اندیشه‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان‏ و اندیشه‏
%12
193,600 ریال
مبانی‏ زبانشناسی‏ عمومی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی‏ زبانشناسی‏ عمومی‏
%12
158,400 ریال
از زبانشناسی به ادبیات جلد دوم جزئیات
افزودن به سبد خرید
از زبانشناسی به ادبیات جلد دوم
%12
396,000 ریال
درآمدی‏ بر معنی‏ شناسی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی‏ بر معنی‏ شناسی‏
%12
1,452,000 ریال
نظریه‏های‏ ترجمه‏ در عصر حاضر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه‏های‏ ترجمه‏ در عصر حاضر
%12
792,000 ریال
زبانشناسی‏ وآسیب‏ شناسی‏ زبان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبانشناسی‏ وآسیب‏ شناسی‏ زبان‏
%12
123,200 ریال
آشنایی با تاریخ زبانشناسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با تاریخ زبانشناسی
%12
215,600 ریال
زبان و آگاهی جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان و آگاهی
%12
968,000 ریال
سره گرایی زبانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سره گرایی زبانی
%12
281,600 ریال
تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان
%12
86,240 ریال
درآمدی بر آیکونولوژی جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی بر آیکونولوژی
%12
792,000 ریال
درآمدی به گفتمان شناسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی به گفتمان شناسی
%12
404,800 ریال
در باب زبان و زبان شناسی  60گفتار مختصر و مفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
در باب زبان و زبان شناسی 60گفتار مختصر و مفید
%12
748,000 ریال
زبان در عرصه های ذهن و جامعه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان در عرصه های ذهن و جامعه
%12
83,600 ریال
صفات وجهی در زبان فارسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
صفات وجهی در زبان فارسی
%12
127,600 ریال
زبان شناسی کاربردی جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان شناسی کاربردی
%12
171,600 ریال
تجزیه وتحلیل مقابله ای  گفتمان شناختی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه وتحلیل مقابله ای گفتمان شناختی
%12
176,000 ریال
سیر نشانه شناسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیر نشانه شناسی
%12
211,200 ریال
معنی کاربرد شناختی جزئیات
افزودن به سبد خرید
معنی کاربرد شناختی
%12
1,100,000 ریال
زبان ملت هستی ملت جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان ملت هستی ملت
%12
1,320,000 ریال
الف - ب زبان‌شناسی شناختی 2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
الف - ب زبان‌شناسی شناختی 2
%12
660,000 ریال