دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ایمان - چالش همیشه پیروز بودن جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایمان - چالش همیشه پیروز بودن
%12
704,000 ریال
چرا آلمانی ها بهتر انجامش می دهند جزئیات
افزودن به سبد خرید
چرا آلمانی ها بهتر انجامش می دهند
%12
1,980,000 ریال
کوچینگ رهبری جزئیات
افزودن به سبد خرید
کوچینگ رهبری
2,690,000 ریال
طرح و کسب و کار موفق جزئیات
افزودن به سبد خرید
طرح و کسب و کار موفق
5,000,000 ریال
علم پول درآوردن جزئیات
افزودن به سبد خرید
علم پول درآوردن
2,000,000 ریال
قصه های شب برای مدیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قصه های شب برای مدیران
%12
1,223,200 ریال
مدیریت‏ رفتار سازمانی‏ - بلانچارد/ امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ رفتار سازمانی‏ - بلانچارد/ امیرکبیر
%12
1,452,000 ریال
مبانی موفقیت جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی موفقیت
%12
2,375,120 ریال
با چت جی پی تی میلیونر شوید جزئیات
افزودن به سبد خرید
با چت جی پی تی میلیونر شوید
790,000 ریال
تست مامان-کتیبه پارسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تست مامان-کتیبه پارسی
%12
572,000 ریال
رونق کسب و کار به کمک بازی سازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
رونق کسب و کار به کمک بازی سازی
%12
1,584,000 ریال
افسانه های بازاریابی جزئیات
افزودن به سبد خرید
افسانه های بازاریابی
%12
1,143,120 ریال
دانش فروش بیشتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
دانش فروش بیشتر
%12
1,583,120 ریال
میلیونر تنبل جزئیات
افزودن به سبد خرید
میلیونر تنبل
1,290,000 ریال
قدرت و فساد - همان جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت و فساد - همان
%12
2,112,000 ریال
امتیاز خودش به دست می آید - فلسفه رهبری من جزئیات
افزودن به سبد خرید
امتیاز خودش به دست می آید - فلسفه رهبری من
%12
2,015,200 ریال
زمان- قدم اول جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمان- قدم اول
%12
616,000 ریال
مطالعه‏ خط مشی‏ عمومی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مطالعه‏ خط مشی‏ عمومی‏
%12
13,200 ریال
روشهای تصمیم گیری چند معیاره جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای تصمیم گیری چند معیاره
%12
545,600 ریال
نهادی‏ کردن‏ نوآوری‏ درسازمان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
نهادی‏ کردن‏ نوآوری‏ درسازمان‏
%12
10,560 ریال
راهنمای ریسک کشوری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای ریسک کشوری
%12
1,276,000 ریال
یخ شکن ها جزئیات
افزودن به سبد خرید
یخ شکن ها
%12
879,120 ریال
روشهای‏ اندازه‏گیری‏ رضایت‏ مشتری‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای‏ اندازه‏گیری‏ رضایت‏ مشتری‏
%12
52,800 ریال
جامعه‏مدنی‏ درجهان‏اسلام‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‏مدنی‏ درجهان‏اسلام‏
%12
880,000 ریال
صفتهای‏ بایسته ‏یک‏ رهبر جزئیات
افزودن به سبد خرید
صفتهای‏ بایسته ‏یک‏ رهبر
%12
660,000 ریال
مدیریت‏ دراسلام‏ - حوزه و دانشگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ دراسلام‏ - حوزه و دانشگاه
%12
378,400 ریال
ارگونومی‏ درعمل‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارگونومی‏ درعمل‏
%12
1,056,000 ریال
سازمان‏ و مدیریت‏ آموزش‏ و پرورش‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازمان‏ و مدیریت‏ آموزش‏ و پرورش‏
%12
6,600 ریال
مدیریت‏ بازار مدیریت بازاریابی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ بازار مدیریت بازاریابی
%12
20,240 ریال
مدیریت استراتژیک پیشرفته - هنر رقصیدن با استراتژی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک پیشرفته - هنر رقصیدن با استراتژی
%12
1,830,400 ریال
مدیریت‏ تغییر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ تغییر
%12
176,000 ریال
انسان آنتروپرومتری ارگونوی و طراحی جزئیات
افزودن به سبد خرید
انسان آنتروپرومتری ارگونوی و طراحی
%12
1,056,000 ریال
مقدمه ای بر مدیریت آموزشی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مدیریت آموزشی
%12
404,800 ریال
طراحی از لوگو و اوراق اداری جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی از لوگو و اوراق اداری
%12
211,200 ریال
پنج راز کسب و کار موفق جزئیات
افزودن به سبد خرید
پنج راز کسب و کار موفق
%12
16,720 ریال
مدیریت فروش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت فروش
%12
281,600 ریال