دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
رهبران آخر غذا می خورند جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبران آخر غذا می خورند
2,950,000 ریال
برنامه بازار یابی یک صفحه ای جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه بازار یابی یک صفحه ای
1,200,000 ریال
قصه های شب برای مدیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قصه های شب برای مدیران
1,450,000 ریال
ساخت برند داستانی-نشرهورمزد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساخت برند داستانی-نشرهورمزد
1,190,000 ریال
کار بدون شغل جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار بدون شغل
2,300,000 ریال
مدرسه کیفی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدرسه کیفی
1,600,000 ریال
قدرت و فساد - همان جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت و فساد - همان
2,900,000 ریال
مدیر یک دقیقه‌ای جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیر یک دقیقه‌ای
500,000 ریال
فرمول برنامه ریزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرمول برنامه ریزی
990,000 ریال
ساختن برای ماندن جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختن برای ماندن
2,990,000 ریال
مدیریت در چند دقیقه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت در چند دقیقه
2,100,000 ریال
مطالعه‏ خط مشی‏ عمومی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مطالعه‏ خط مشی‏ عمومی‏
300,000 ریال
روشهای تصمیم گیری چند معیاره جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای تصمیم گیری چند معیاره
620,000 ریال
نهادی‏ کردن‏ نوآوری‏ درسازمان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
نهادی‏ کردن‏ نوآوری‏ درسازمان‏
300,000 ریال
جادوی‏ کار پاره وقت‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
جادوی‏ کار پاره وقت‏
%12
862,400 ریال
اصول سخنرانی و فن بیان به روش تد جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول سخنرانی و فن بیان به روش تد
%12
1,628,000 ریال
راهنمای ریسک کشوری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای ریسک کشوری
%12
1,276,000 ریال
زمانمند جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمانمند
1,690,000 ریال
چهارمین راز مدیر یک دقیقه ای جزئیات
افزودن به سبد خرید
چهارمین راز مدیر یک دقیقه ای
790,000 ریال
کوچینگ رهبری جزئیات
افزودن به سبد خرید
کوچینگ رهبری
2,690,000 ریال
طرح و کسب و کار موفق جزئیات
افزودن به سبد خرید
طرح و کسب و کار موفق
5,000,000 ریال
علم پول درآوردن جزئیات
افزودن به سبد خرید
علم پول درآوردن
2,000,000 ریال
ازخوب‏ به‏عالی‏ - آوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
ازخوب‏ به‏عالی‏ - آوین
%12
1,390,400 ریال
مدیریت‏ رفتار سازمانی‏ - بلانچارد/ امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ رفتار سازمانی‏ - بلانچارد/ امیرکبیر
%12
1,452,000 ریال
مبانی موفقیت جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی موفقیت
%12
2,375,120 ریال
با چت جی پی تی میلیونر شوید جزئیات
افزودن به سبد خرید
با چت جی پی تی میلیونر شوید
790,000 ریال
تست مامان-کتیبه پارسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تست مامان-کتیبه پارسی
%12
572,000 ریال
افسانه های بازاریابی جزئیات
افزودن به سبد خرید
افسانه های بازاریابی
%12
1,143,120 ریال
دانش فروش بیشتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
دانش فروش بیشتر
%12
1,583,120 ریال
میلیونر تنبل جزئیات
افزودن به سبد خرید
میلیونر تنبل
1,290,000 ریال
امتیاز خودش به دست می آید - فلسفه رهبری من جزئیات
افزودن به سبد خرید
امتیاز خودش به دست می آید - فلسفه رهبری من
%12
2,015,200 ریال
جامعه‏مدنی‏ درجهان‏اسلام‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‏مدنی‏ درجهان‏اسلام‏
%12
880,000 ریال
مدیریت‏ دراسلام‏ - حوزه و دانشگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ دراسلام‏ - حوزه و دانشگاه
%12
378,400 ریال
ارگونومی‏ درعمل‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارگونومی‏ درعمل‏
%12
1,056,000 ریال
سازمان‏ و مدیریت‏ آموزش‏ و پرورش‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازمان‏ و مدیریت‏ آموزش‏ و پرورش‏
%12
6,600 ریال
مدیریت‏ بازار مدیریت بازاریابی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏ بازار مدیریت بازاریابی
%12
20,240 ریال