دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
دام های اجتماعی و مساله اعتماد جزئیات
افزودن به سبد خرید
دام های اجتماعی و مساله اعتماد
3,500,000 ریال
زندگی روزمره ی تهی دستان شهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
زندگی روزمره ی تهی دستان شهری
2,650,000 ریال
کهریزک - برون درون تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
کهریزک - برون درون تهران
260,000 ریال
زوال پدر سالاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
زوال پدر سالاری
1,800,000 ریال
روح‏ آیین‏ پروتستان‏ - بینش معنوی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روح‏ آیین‏ پروتستان‏ - بینش معنوی
2,500,000 ریال
چرا شد محو از یاد تو نامم؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
چرا شد محو از یاد تو نامم؟
3,450,000 ریال
قانون عشق و قانون خشونت جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون عشق و قانون خشونت
1,350,000 ریال
جامعه شناسی روسپی گری جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی روسپی گری
3,950,000 ریال
مرد مرد -رابرت‏ بلای‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مرد مرد -رابرت‏ بلای‏
2,600,000 ریال
جامعه‏ شناسی ‏رمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‏ شناسی ‏رمان
450,000 ریال
خط آبی کمرنگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
خط آبی کمرنگ
1,990,000 ریال
جامعه‏شناسی‏ خودمانی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‏شناسی‏ خودمانی‏
950,000 ریال
زن در قصه های پریان جزئیات
افزودن به سبد خرید
زن در قصه های پریان
1,200,000 ریال
زبان و جایگاه زن جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان و جایگاه زن
1,950,000 ریال
نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر
5,500,000 ریال
خیابان‏ یک‏ طرفه‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
خیابان‏ یک‏ طرفه‏
985,000 ریال
ملت هایی بدون ملی گرایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ملت هایی بدون ملی گرایی
1,000,000 ریال
مصائب من در حباب استارت آپ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصائب من در حباب استارت آپ
2,980,000 ریال
جامعه شناسی اعتیاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی اعتیاد
3,200,000 ریال
پرستشگاه‏ در عهدسنت‏ و تجدد جزئیات
افزودن به سبد خرید
پرستشگاه‏ در عهدسنت‏ و تجدد
1,600,000 ریال
در سایه‏ی ‏اکثریت های‏ خاموش‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
در سایه‏ی ‏اکثریت های‏ خاموش‏
520,000 ریال
جامعه‏ شناسی‏ هنر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‏ شناسی‏ هنر
%12
1,276,000 ریال
ابر قدرت های هوش مصنوعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابر قدرت های هوش مصنوعی
%12
2,552,000 ریال
خشونت پنج نگاه زیر چشمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
خشونت پنج نگاه زیر چشمی
%12
1,672,000 ریال
زیست روانی قدرت - نظریه هایی درباره انقیاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
زیست روانی قدرت - نظریه هایی درباره انقیاد
%12
1,232,000 ریال
جامعه شناسی جوانان ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی جوانان ایران
%12
1,082,400 ریال