دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تحلیل‏ انواع ‏داستان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل‏ انواع ‏داستان‏
1,300,000 ریال
علم هرمنوتیک بولتمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
علم هرمنوتیک بولتمان
2,200,000 ریال
مارکسیسم و نقد ادبی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکسیسم و نقد ادبی
1,000,000 ریال
جادوی زاویه دید -  مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جادوی زاویه دید - مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی
%12
4,351,600 ریال
نظریه های  رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم
%12
1,980,000 ریال
نقد پلورالیستی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد پلورالیستی
%12
422,400 ریال
نظریه های نقد ادبی معاصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های نقد ادبی معاصر
%12
3,080,000 ریال
میمسیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
میمسیس
%12
2,904,000 ریال
روش‌ها و مهارت‌های تحقیق در ادبیات و مرجع‌شناسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش‌ها و مهارت‌های تحقیق در ادبیات و مرجع‌شناسی
%12
1,320,000 ریال
نظریه‏ ادبی‏ معرفی بسیار مختصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه‏ ادبی‏ معرفی بسیار مختصر
%12
836,000 ریال
مبانی ‏و روشهای‏ نقد ادبی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی ‏و روشهای‏ نقد ادبی‏
%12
1,848,000 ریال
مدخل حماسه ملی ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدخل حماسه ملی ایران
%12
528,000 ریال
وظیفه‏ ادبیات‏ - نیلوفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
وظیفه‏ ادبیات‏ - نیلوفر
%12
1,716,000 ریال
همزادهای بورخس - به اتفاق مستعارنویسی و شبه ترجمه جزئیات
افزودن به سبد خرید
همزادهای بورخس - به اتفاق مستعارنویسی و شبه ترجمه
%12
1,584,000 ریال
گفتمان‏ نقد (مقالاتی‏درنقدادبی‏) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفتمان‏ نقد (مقالاتی‏درنقدادبی‏)
%12
1,980,000 ریال
صدا های‏ پرشورتر نقد و تحلیل شعر جزئیات
افزودن به سبد خرید
صدا های‏ پرشورتر نقد و تحلیل شعر
%12
704,000 ریال
ادبیات عرب - سخن جزئیات
افزودن به سبد خرید
ادبیات عرب - سخن
%12
704,000 ریال
محمدمسعود و جهان‏ بینی ‏او جزئیات
افزودن به سبد خرید
محمدمسعود و جهان‏ بینی ‏او
%12
9,680 ریال
تاملی در ادبیات امروز - 2 جلدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاملی در ادبیات امروز - 2 جلدی
%12
2,983,200 ریال
نقد ادبی - اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد ادبی - اختران
%12
1,320,000 ریال
پیکارسک(داستان قلاشان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیکارسک(داستان قلاشان)
%12
228,800 ریال
نقد نوین در حوزه شعر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد نوین در حوزه شعر
%12
1,628,000 ریال
مکتب های ادبی - سیروس شمیسا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکتب های ادبی - سیروس شمیسا
%12
1,056,000 ریال
بعد از نقد نو جزئیات
افزودن به سبد خرید
بعد از نقد نو
%12
2,200,000 ریال
تعلق و تماشا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعلق و تماشا
%12
836,000 ریال
نقد ادبی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد ادبی
%12
70,400 ریال
صدق به چه کار می آید جزئیات
افزودن به سبد خرید
صدق به چه کار می آید
%12
352,000 ریال
مقالاتی در مورد آنتونن آرتو - سیاست تفکر 4 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقالاتی در مورد آنتونن آرتو - سیاست تفکر 4
%12
316,800 ریال
نشانه شناسی فرهنگی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نشانه شناسی فرهنگی
%12
686,400 ریال
چرا مردم آثار ادبی را می‌خوانند جزئیات
افزودن به سبد خرید
چرا مردم آثار ادبی را می‌خوانند
%12
1,320,000 ریال
مرگ زبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مرگ زبان
%12
862,400 ریال