دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گردونه آتش جزئیات
افزودن به سبد خرید
گردونه آتش
5,450,000 ریال
ایستگاه‏ سلجوق‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایستگاه‏ سلجوق‏
400,000 ریال
اصول‏ کارگردانی‏ تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول‏ کارگردانی‏ تئاتر
1,600,000 ریال
جامعه شناسی تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی تئاتر
5,650,000 ریال
شیوه فنی نمایشنامه خوانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیوه فنی نمایشنامه خوانی
1,980,000 ریال
تکنیک‏ بازیگری‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنیک‏ بازیگری‏
1,100,000 ریال
زندگی در تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
زندگی در تئاتر
650,000 ریال
نظریه های تئاتر و انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های تئاتر و انتقادی
5,800,000 ریال
نمایش در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نمایش در ایران
2,500,000 ریال
به‏سوی‏ تئاتر بی‏ چپز جزئیات
افزودن به سبد خرید
به‏سوی‏ تئاتر بی‏ چپز
970,000 ریال
بازیگری‏ - جلد دوم (میخائیل‏ چخوف‏) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازیگری‏ - جلد دوم (میخائیل‏ چخوف‏)
1,450,000 ریال
لیوینگ تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
لیوینگ تئاتر
2,520,000 ریال
سیر طولانی روز در شب جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیر طولانی روز در شب
2,120,000 ریال
نمایش‏ چیست‏ - نیلوفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نمایش‏ چیست‏ - نیلوفر
1,550,000 ریال
تئاتر بکت و نورولوژی احساس جزئیات
افزودن به سبد خرید
تئاتر بکت و نورولوژی احساس
980,000 ریال
تاریخ‏ تئاتر جهان‏ - جلد 2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ‏ تئاتر جهان‏ - جلد 2
2,000,000 ریال
هنر تئاتر - عبدالحسین نوشین جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر تئاتر - عبدالحسین نوشین
950,000 ریال
مرگ‏ تراژدی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مرگ‏ تراژدی‏
%12
1,900,800 ریال
تاریخ تئاتر سیاسی‏ - 2 جلدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ تئاتر سیاسی‏ - 2 جلدی
%12
1,628,000 ریال
درباره‏ تئاتر - برتولت‏ برشت‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره‏ تئاتر - برتولت‏ برشت‏
%12
2,376,000 ریال
مقدمه‏ بر تئاتر ( آینه طبیعت ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‏ بر تئاتر ( آینه طبیعت )
%12
1,672,000 ریال
پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر
%12
3,185,600 ریال
بازیگر پنهان  -  قطره جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازیگر پنهان - قطره
%12
1,364,000 ریال
ضرورت تئاتر - هنر تماشا کردن و تماشایی بودن جزئیات
افزودن به سبد خرید
ضرورت تئاتر - هنر تماشا کردن و تماشایی بودن
%12
3,036,000 ریال
ساختن تئاتر از دل ویرانه ها جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختن تئاتر از دل ویرانه ها
%12
1,399,200 ریال
سه کاربرد چاقو- در باب طبیعت و مقصود درام جزئیات
افزودن به سبد خرید
سه کاربرد چاقو- در باب طبیعت و مقصود درام
%12
827,200 ریال
زیبایی شناسی سرکوب شدگان جزئیات
افزودن به سبد خرید
زیبایی شناسی سرکوب شدگان
%12
968,000 ریال
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی - بیدگل جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی - بیدگل
%12
2,420,000 ریال
ضیافت 1 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ضیافت 1
2,000,000 ریال
ضیافت 2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ضیافت 2
2,000,000 ریال
ضیافت 3 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ضیافت 3
2,000,000 ریال
لکان و فیلم معاصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
لکان و فیلم معاصر
2,650,000 ریال
آزمایشگاه تئاتر جزئیات
افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه تئاتر
%12
3,696,000 ریال
کارنامه ی تلخکان - بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارنامه ی تلخکان - بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی
%12
2,464,000 ریال
تاریخ‏ تئاتر جهان‏ - جلد 3 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ‏ تئاتر جهان‏ - جلد 3
%12
2,904,000 ریال