دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
برنامه ریزی به روش بولت ژورنال جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
2,370,000 ریال
برتری کوانتومی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برتری کوانتومی
2,000,000 ریال
درآمدی تاریخی به نظریه تکامل جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی تاریخی به نظریه تکامل
1,050,000 ریال
ژن خودخواه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ژن خودخواه
3,400,000 ریال
جهش اجتماعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جهش اجتماعی
3,800,000 ریال
پیام آور ستاره ای جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیام آور ستاره ای
1,250,000 ریال
هلگولند جزئیات
افزودن به سبد خرید
هلگولند
1,300,000 ریال
مغز پویا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مغز پویا
2,750,000 ریال
نخستین دانشمند جزئیات
افزودن به سبد خرید
نخستین دانشمند
1,800,000 ریال
پس‏ از نخستین‏ سه ‏دقیقه‏ ( حکایت خلقت عالم ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
پس‏ از نخستین‏ سه ‏دقیقه‏ ( حکایت خلقت عالم )
%12
1,452,000 ریال
گفتارهایی از فیزیک جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفتارهایی از فیزیک
%12
352,000 ریال
کتاب علم جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب علم
%12
1,628,000 ریال
تقارن و این جهان زیبا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تقارن و این جهان زیبا
%12
1,760,000 ریال
تکامل گرایی و تبیین حیات جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکامل گرایی و تبیین حیات
%12
1,540,000 ریال
حیات و حیات هوشمند جزئیات
افزودن به سبد خرید
حیات و حیات هوشمند
1,100,000 ریال
دگردیسی کمونیسم مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دگردیسی کمونیسم مارکس
%12
1,760,000 ریال
روش تحقیق به زبان ساده - ادبیات جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش تحقیق به زبان ساده - ادبیات
%12
1,320,000 ریال
ویز نیش گاز - حشرات به چه درد می خورند ؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
ویز نیش گاز - حشرات به چه درد می خورند ؟
3,500,000 ریال
پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ
%12
1,056,000 ریال
شهر وستارگان (تندیس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر وستارگان (تندیس)
%12
2,288,000 ریال
کلان داده جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلان داده
%12
528,000 ریال
دیباچه ای بر فرگشت انسان - چگونه خردمند شویم جزئیات
افزودن به سبد خرید
دیباچه ای بر فرگشت انسان - چگونه خردمند شویم
%12
862,400 ریال
تاریخچه تقریبا همه‏ چیز - مازیار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخچه تقریبا همه‏ چیز - مازیار
%12
2,552,000 ریال
مغز ما جزئیات
افزودن به سبد خرید
مغز ما
%12
1,408,000 ریال
داروین- قدم اول جزئیات
افزودن به سبد خرید
داروین- قدم اول
%12
528,000 ریال
رویکردهای نظری در جرم شناسی فساد جزئیات
افزودن به سبد خرید
رویکردهای نظری در جرم شناسی فساد
%12
1,047,200 ریال
فلسفه ی فیزیک نظریه کوانتوم جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه ی فیزیک نظریه کوانتوم
2,100,000 ریال
برتری کوانتومی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برتری کوانتومی
2,400,000 ریال
فراسوی کوانتوم جزئیات
افزودن به سبد خرید
فراسوی کوانتوم
%12
1,980,000 ریال
مولکول ها - فرهنگ معاصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مولکول ها - فرهنگ معاصر
%12
316,800 ریال
کرم ابریشم (تندیس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کرم ابریشم (تندیس)
%12
1,848,000 ریال